Doğal afetler dünyamızın kaçınılmaz bir gerçeği. Bu afetler arasında etkileri en şiddetli olan afetlerden biri de depremler. Yapılan araştırmalar sonucunda, oluşan depremlerde can ve mal kaybına sebep olan başlıca unsurun kalitesiz binalar olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kaybı en aza indirmek için binaları güçlendirmek başlıca adımlardan biridir. Bu güçlendirme yöntemleri arasında en sık tercih edileni ise karbon fiber güçlendirme yöntemidir. Bu güçlendirme yöntemine dair detaylara yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Karbon Fiber Güçlendirme Nedir?

karbon elyaf kullanımı

Karbon fiber güçlendirme yöntemi, temelde malzemelerin dayanıklılığını arttırmak için tercih edilir. Bu güçlendirme karbon fiber bantları veya elyaf kullanarak sağlanır. Bina yapımında kullanılan betonun dayanıklılığını arttırmak amacıyla betona karbon fiber bantları da eklenir. Bu yöntem çeşitli malzemelerde kullanıldığı gibi metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için de kullanılır.

Karbon fiber güçlendirme ile malzemenin dayanıklılığı artırıldığı gibi malzemenin kullanım ömrü de uzar ve daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olur. Bunun yanında karbon fiber malzemeler hem hafif hem de dayanıklı malzemelerdir. Bundan dolayı karbon fiber güçlendirme yöntemi ile yapılan yapıların ağırlığı da azaltılmış olur.

Karbon fiber güçlendirme ile yapılar farklı koşullara ve korozyona karşı da dayanıklı bir hale gelmiş olur. Hava koşullarına maruz kalan yapılar için bu yöntem başarılı bir tercih olacaktır.

Karbon Fiber Güçlendirme İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

İlk etapta karbon fiber malzemenin uygulanacağı alan uygun hale getirilir. Varsa alandaki yapısal bozukluklar giderilir. Alanın toz ve kirden tamamen arındırılması gerekir. Karbon fiber, uygulanacağı alanlara epoksi ile yapıştırılır. Epoksi üzerine yapıştırılan karbon fiber malzemenin üzerine bir kat daha epoksi sürülür. Epoksiler ile karbon fiber arasında tam bir bütünlük vardır. Tüm bu uygulamanın ardından bir de koruyucu kaplama yapılırsa yapılarda meydana gelebilecek hasar minimum düzeye indirilmiş olacaktır.

Tercih edilen epoksi ürünler, karbon fiberin kullanılacağı yere ve cinsine göre farklılık gösterir. Tüm bu uygulama adımları, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir. Karbon fiber güçlendirme işlemi uygulanacak taşıyıcılar, güçlendirilmesi öngörülen alanın ihtiyacına göre dizayn edilir. Bu tasarımlar, güçlendirme alanında uzman statik bürolar tarafından yapılır.

Kullanım Alanları ve Yöntemleri Nelerdir?

Başlıca karbon fiber kullanım alanları:

 • Bağlantı elemanları, kiriş, levha, betonarme kolonlar,
 • Beton ve çelik tanklar
 • Kıyı ve deniz civarındaki yapıların güçlendirilmesi,
 • Patlamaya dayanıklılık göstermesi istenen yapıların güçlendirilmesi,
 • Ahşap kirişler ve kolonlar,
 • Betonarme baca ve duvarlar,
 • Tüneller, çatılar, borular ve tuğla duvarlar şeklinde sıralanabilir.

Karbon fiber kullanarak yapı güçlendirme için kullanılan genel yöntemler ise aşağıdaki gibidir. Bu yöntemleri seçerken esas olan, binanın yapısı ve ihtiyacıdır.

 1. Karbon fiber bantların betona sıkıştırılması: Bu yöntemle amaçlanan beton yapıların dayanıklılığını artırmaktır. Karbon fiber bantlar, betona sıkıştırılmak suretiyle yapıya entegre edilir. Böylelikle beton yapının dayanıklılığı artmış olur.
 2. Karbon fiber elyafların kaynak yöntemi ile yapıya entegre edilmesi: Metal yapıların dayanıklılığını arttırmak için bu yöntem tercih edilir. Bu yöntemde karbon fiber elyaflar kaynak yöntemi kullanılarak yapıya entegre edilir. En nihayetinde metal yapının dayanıklılığı artırılmış olur.
 3. Karbon fiber bantların yapıya yapıştırılması: Beton veya metal yapıların güçlendirilmesinde bu yöntem tercih edilir. Karbon fiber bantlar, yapıya yapıştırılır. Böylece yapı daha dayanıklı bir hal alır.
 4. Karbon fiber elyafların yapıya döşenmesi: Bu yöntem hem metal hem de beton yapılarda kullanılmaya uygundur. Karbon fiber elyaflar yapıya döşenir ve yapının dayanıklılığı artar.

Neden Karbon Fiber Güçlendirme Kullanmalıyız?

Uzman ekipler genellikle yapıların karbon fiber malzeme kullanılarak güçlendirilmesini tavsiye eder. Karbon fiber malzeme, kolon ve kiriş gibi binanın ayakta durmasını sağlayan kritik alanlarda kullanılır. Uygulandıktan sonra malzeme katılaşır ve çelik levha özelliği gösterir. Karbon fiber uygulanan alan, olası bir deprem anında deformasyona karşı koyma direnci göstereceğinden bina ya hasar görmez ya da ciddi olmayan hasarlar görür.

Karbon fiber malzeme kullanılarak binaların güçlendirilmesinin en avantajlı taraflarından biri diğer yöntemlere kıyasla binanın hem içinden hem de dışından kolaylıkla uygulanabilir olmasıdır. Karbon fiber uygulanarak güçlendirilen alan alçıpan ile kapatılır. Dolayısıyla elde edilen nihai görüntü standart bir görünüme sahip olur. Bu durumunda yapıların görünümünden hiçbir şekilde taviz vermeden dayanıklı bir binaya sahip olmayı mümkün kılar.

Hangi Tür Binalar için Geçerlidir?

Bina yapımı malzemeler

Bir binayı güçlendirmek için o binanın hasar görmesine ya da eski bir bina olmasına gerek yok. Örneğin binanın kullanım amacı değiştiğinde yapılacak olan değişikliklerden dolayı da güçlendirme işlemine ihtiyaç duyulabilir.

Bunun yanı sıra deprem yönetmeliğinde gerçekleşen mevcut değişikliklerden ötürü binalarda var olan eski deprem kuvvetlerinin yenisine uymamasından kaynaklı olarak güçlendirilmeye ihtiyaç duyulabilir. Malzemenin kullanım ömrünün dolması da güçlendirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Binaya yapılan deprem performans analizinin ardından güçlendirilme kararının alındığı durumlarda betonarme perde, karbon fiber veya farklı yöntemler kullanılarak yapı güçlendirilir. Bu yöntemler arasında en sık tercih edilen ve tavsiye edilen yöntem de karbon fiber malzeme kullanılarak yapıların güçlendirilmesi yöntemidir.

Karbon Fiber Güçlendirmeye Nasıl Karar Verilir?

Statik proje sonucunda taşıyıcıya hangi sistemin uygulanması gerektiği belirlenir. Esas olan mukavemet değerlerinin sağlanmasıdır ve bu esasa bağlı kalındığı takdirde güçlendirme sistemi üst üste olacak şekilde kat halinde de uygulanabilir. Taşıyıcılarda kullanılan karbon fiber plakalar genellikle boyuna donatı doğrultusunda uygulanır. Taşıyıcılarda karbon kumaş kullanılması halinde ise etriye görevi görmesi için kullanılır. Bu uygulamalardaki esas nokta, kullanılan karbon kumaş veya karbon plakaların doğrultusudur.

Karbon fiber uygulaması, diğer güçlendirme uygulamalarına kıyasla en pratik, hızlı ve ekonomik olan yöntemdir. Ayrıca uygulandığı yapılarda bir geometrik bozukluk yaratmadığı gibi hacim de kaplamaz. Bu alanda uzman olan ekiplerle çalışılarak yapı için en uygun yöntem tercih edilmelidir.